ART BLOG.

Zaterdag 31 december 2022

Voor 2023 is mijn voornemen dat 10% van mijn verkopen naar Stichting ALS Nederland gaat. In 2022 ging 10% van mijn verkopen naar het steunfonds voor Oekraïne en daarvoor ging 10% naar de Nierstichting. Kortom, kunst levert haar bijdrage.

Zaterdag 4 september 2021 Experimenteerdag

Mijn atelier is een broeikas van ideeën. Zo nu en dan zet ik mij aan om te experimenteren met de materialen die voor handen zijn. Het leidt tot verrassende resultaten. Over het algemeen staan in mijn atelier werken die nog niet gereed zijn, waar ik nog tijd voor nodig heb om het af te maken. Hieronder een aantal foto’s van lappen vastgelijmde verf (losse stukken), het lijkt wel een collage. Mogelijk dat ik de losse stukken vastlijm. De toepassing van zand betreft de realisatie van een transparante zandlaag, als ik later het zand verwijder dan blijven er korrels vastzitten met daaronder een verflaag. De verflaag moet zichtbaar zijn. Formaat van de doeken is 100 x 120 cm.

Zaterdag 28 augustus 2021

Mijn onderbewuste speelt met mij in vrije vormen. Mijn werkwijze verklaard.

Geen beperkingen, geen grenzen, geen richtlijnen, geen referentiekaders, maar gewoon los. Intuïtief schilderen met een hogere gevoelstoestand van de geest, zo omschrijf ik mijn werkwijze.

De vrijheid om geen vormen te gebruiken, is mede afhankelijk van mijn gevoelstoestand op een bepaald moment. Mijn schilderijen hebben slechts één enkele basis waaruit zij gecreëerd worden en die basis, dat ben ik. Elke keer als ik voor mijn ezel in mijn atelier sta en het doek mij uitnodigt om het paletmes op te pakken en de tube verf uit te knijpen, werk ik zonder voorop opgezet plan. Daarmee bereik ik dat de diepste onderlaag van mijn bewustzijn sturing geeft aan de kleurkeuze, de toegepaste techniek en het resultaat. Op dat moment overstijg ik mijzelf naar een optimaal niveau. Ik bereik een hoger bewustzijn en  bevind mij in een trance. Deze trance komt voor mijn ogen in beeld en is een kleurrijke massa die bepaalt welke kleur ik moet gebruiken. Door het aanbrengen van de verf vloeit de trance over naar het doek en concretiseer ik mijn onderbewuste. Ik laat mij sturen door de “flow” waarin ik mij bevind. Na een aantal uren slaat de vermoeidheid toe.

Door het gebruik van zand voorkom ik dat ik terugval in schilderen zonder gevoel. Ik voorkom daarmee dat ik ga denken en structuur aanbreng. Zand is basis materiaal voor mijn schilderijen. Het wordt willekeurig aangebracht en heeft derhalve willekeurige effecten als ik daarop olieverf aanbreng.

Na ruim twee uur werken is mijn energie op. Doorgaan heeft als gevolg dat de ratio het overneemt en het resultaat van het doek bepaalt en dat is nu net wat ik niet wil.

Uitzondering om de regel te bevestigen vormt het schilderij Yggdrasil, bij het zien daarvan heeft de dichter Dirk Engelage een mooi gedicht geschreven.

Mill #1 / 2021

13 juni 2021

Vandaag is het schilderij Mill #1/2021 (100 x 120 cm) onderwerp van bezinning. Reeds eerder heb ik op facebook gemeld dat dit schilderij totaal niet voldoet aan academische en technische eisen die aan een schilderij gesteld kunnen worden. Maar de power die ervan afstraalt is immens en is reden om niet verder te schilderen aan dit schilderij. “Daar staat de molen, eenzaam maar dapper in een wijde omgeving. Niets zal hem van zijn stuk brengen, standvastig en onbekommerd staat hij daar en toch heeft het tegelijkertijd iets vertederends.“

Het vertederende zit in het niet perfecte, het niet technische en de zachte kleuren. De molen mag er zijn zoals hij er bij staat, zachtmoedig. De stijl van dit schilderij is voor mij nieuw. Ik vraag mij af of ik deze kant op wil. Het is leuk zolang het tedere erin terug te vinden is en dat wordt mede bepaald door het schetsmatige, het onaffe.

Dit schilderij zie ik voorlopig als een keerpunt. Het figuratieve werk geeft voorlopig een nieuwe richting aan. Deze richting wordt naast het abstracte werk gevolgd. Immers het abstracte werk blijft nog steeds vol met nieuwe uitdagingen.

19 mei 2021

Via facebook ontmoette ik Dirk. Hij stelde voor zijn gedicht Yggdrasil toe te voegen aan het schilderij Boom #3/2021. Yggdrasil komt uit de Noorse Mythologie en stelt de wereldboom voor. Tekst van het gedicht sprak mij aan en daarom plaats ik het op mijn website.


12 mei 2021

In mijn atelier staat dit schilderij nog te drogen. Een figuratief schilderij met abstracte tendensen, beetje expressionistisch.

Boom
Boom #3/2021
detail boom
Detail van boom #3/2021

Op verzoek van een aantal vrienden voeg ik vandaag nog een filmpje toe aan deze pagina. Het betreft de creatie van Untitled # 5/2021. Zeg maar een broertje van Untitled #4/2021. Binnenkort volgt er meer.

Untitled#5/2021

Vandaag ga ik weer verder met het schilderij. Ik heb er een filmpje van gemaakt, zie hieronder.

In the movie you’ll see the creation of my oilpainting Untitled #4/2021, have a look.

Untitled #4/2021


Today I start with this blog. This artblog, as I call it, shows the developments of the art I’m making. I had some creative ideas to realize. Ofcourse abstract ideas which I have to visualize. It may sound strange to visualize an abstract idea, but in my head it sometimes happened. Then from my mind to the canvas or linen is a big challenge. Especially when ther’s too little time. But today I worked in my studio. I had some ideas to be worked out. I thought that, looking at the pictures that I had made from my work and analyses it, I found that in some paintings, some details are worth it to work it out. The paintings arise spontaneously and afterwards I see details which are so attractive beautiful that I have to do something with it.

First I’ve to start with the ground. If you have seen my paintings (see abstract expression) then you know that I usely use sand for a special effect with the surface. Using sand in different thicknesses will create more expression.

the ground

In this picture you see sand on linen, drying. Its glued and it will take a few days before I can go further. The ground is meant for this picture below. This picture is taken from a bigger painting which I create sometime ago.

detail

So, these are the first steps to create a new painting. There are more paintings in the near future which I will analyse, and mayby to use them as a source of inspiration. First steps are made.