Home

Kunst van Art Studio Freek

Wat ik maak, is contemporaine kunst. Dat is de kunst van vandaag de dag, geproduceerd in de 21e eeuw. De kunst van contemporaine kunstenaars is een dynamische combinatie van materialen, methoden, concepten en onderwerpen waardoor traditionele grenzen worden verlegd. Daarom is mijn contemporaine kunst moeilijk te definiëren; het past niet in een hokje. 

Mijn werk heeft wel een relatie met het abstract expressionisme vanwege de overeenkomst en de herkenning met deze stroming. Maar dat berust vooral op toeval, het is zo ontstaan en voor de rest voel ik mij niet gebonden. Daardoor behoor ik tot de groep van kunstenaars die zich met hedendaagse kunst bezighouden. Voor de hedendaagse kunst zijn kenmerken als diversiteit van toepassing, van verschillende methoden en de afwezigheid van één uniforme ideologie, organiserend principe of ‘ism’. Mijn ontwikkeling in de schilderkunst vindt op mijn eigen wijze plaats als logisch gevolg van mijn natuurlijke groei in de schilderkunst.

aard-van-mijn-schilderkunst

De aard van mijn schilderkunst

Subjectieve authenticiteit voert in mijn werk de boventoon. De dagelijkse ontmoetingen binnen mijn directe omgeving vormen de basis. Continu vormen de ideeën die ik heb imaginaire beelden, welke ik uiteindelijk omzet in concrete schilderijen. Constant ben ik bezig met het vinden van nieuwe mogelijkheden, nieuwe inspiraties en nieuwe materialen. De rode draad in mijn werken is de zee, de branding en het zand. Telkens komt dit in mijn werk terug. Kijkend naar de kunst door de eeuwen heen, is wat mij betreft de periode vanaf 1850 tot heden interessant. Impressionisten, modernisten en expressionisten hadden de zee, de branding en het zand ieder op hun eigen wijze als thema gebruikt. Schilders als Monet, Degas, Manet, Cezanne, Van Gogh, Munch, Rothko, De Kooning, Bonnard, Gorky, De Staёl, Soutine, Gorky, Bacon, Dumas, Freud en Cremer hebben mij doen inzien dat authenticiteit binnen de schilderkunst de factor is waar het om draait. Schilders als Turner, Picasso, Mondriaan en Westerik hebben dat alleen maar bevestigd.

whats-in-a-name

What’s in a name?

De benaming van een kunstwerk heeft tot doel de kijker handvatten te verschaffen zodat men uiteindelijk weet en herkent wat aanspreekt en wat niet. 

Dat brengt soms wel een dilemma met zich mee. Mag je klassieke werken en tegelijkertijd abstracte werken mooi vinden? Kan dat überhaupt? Ondanks het feit dat er qua uitstraling en emotie een enorm verschil zit, is waardering voor wat er ooit in een lang verleden is geschilderd, denk aan Leonardo, Rembrandt, Goya, Michelangelo, etc. absoluut aan de orde. 

Welke kunst wordt er over 200 jaar nog gewaardeerd? Rembrandt, Vermeer, Hals, Bosch of de stripboeken van Suske en Wiske? Who cares?

Waar gaat het uiteindelijk om? De beleving van de kunst schept zo’n meerwaarde aan het leven van alledag, dat het dat is wat in stand moet worden gehouden. Ontdek kunst op mijn website en ervaar het plezier.